Moestuin complex De Jipkesbelt 
Jipkesbeltweg Hulsen/Nijverdal

 

Het bestuur van Tuinvereniging De Jipkesbelt bestaat uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Webmaster
PR en communicatie
Twee tuincommissarissen

Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar om over de gang van zaken binnen de TuinverenigingDe Jipkesbelt te vergaderen

De tuincommissarissen zijn dagelijks aanwezig op tuincomplex
De Jipkesbelt en zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Hierbij hoort het onderhoud van het complex en de daarbij horende opstallen, omheining, etc.

Verder staan zij de tuinders met raad en daad terzijde en houden een oogje in het zeil