Het bestuur van Tuinvereniging De Jipkesbelt bestaat uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Webmaster
PR en communicatie
Twee tuincommissarissen

Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar om over de gang van zaken binnen de TuinverenigingDe Jipkesbelt te vergaderen